A RATH AG vállalatirányítási rendszere

A RATH csoport az Osztrák Vállalatirányítási Kódex szerint követi a felelős vállalatvezetésre és

-irányításra vonatkozó szabályozói standardokat. Ezeknek részét képezik a jó vállalatvezetésre vonatkozó, nemzetközileg elismert szabványok (az OECD irányelvei és az EU átláthatóságra vonatkozó irányelve), valamint az osztrák értéktőzsde vonatkozó előírásai is.

 

Ez biztosítja a Csoport minden tagvállalatának nagyfokú átláthatóságát. A 2016-os pénzügyi évre vonatkozó Osztrák Vállalatirányítási Kódex (2015. januári változata) az Osztrák Vállalatirányítási Munkacsoport honlapján is megtalálható (www.corporate-governance.at).

 

A bennfentes kereskedelem elkerülését 2002 óta érvényben lévő szabályzat szolgálja, amely az osztrák pénzügyi felügyeleti hatóság kibocsátókra vonatkozó rendeletén alapul. A 2010-ben frissített viselkedési kódex, amelyet minden dolgozónak be kell tartania, meghatározza a viselkedési szabályokat, és iránymutatást nyújt a RATH dolgozóinak alapvető etikai és jogi kötelességeikről.

 

Kivételek

A RATH AG teljes mértékben betartja az Osztrák Vállalatirányítási Kódex előírásait, beleértve az ajánlott szabályokat is, egyetlen kivétellel. A 2015-ös üzleti évben a kódex 83 szabálya közül egy ún. C-szabály kezelése eltért. Ezt a „megfelelés vagy magyarázat” elve szerint az alábbiakban magyarázzuk és indokoljuk meg:

 

62. sz. C-szabály

A Vállalatirányítási Kódex 62. számú C-szabályának való megfelelést a RATH AG-nak rendszeresen, legalább háromévente külső intézménnyel kell értékeltetnie, és az eredményről vállalatirányítási jelentésében be kell számolnia.

 

A 2016-os üzleti évre vonatkozóan a RATH AG nem végeztetett külső intézménnyel értékelést. A következő külső értékelés a Vállalatirányítási Kódexben meghatározott hároméves ciklus szerint történik majd.

 

A Kódex három szabálykategóriát ír elő:

     

  • jogszabályi előírások („L”) – kötelezően betartandó szabályok;
  •  

  • az ún. C-szabályok, amelyeket alapvetően be kell tartani, és az esetleges eltéréseket magyarázni és indokolni kell a kódexnek való megfelelés érdekében;
  •  

  • és az ajánlott jellegű szabályok (R). 
  •  


A RATH 2016-os vállalatirányítási rendszere az interneten

Az igazgatóság tagjainak ügyletei

Az RATH AG vezető tisztségviselőinek és a velük közeli kapcsolatban állóknak jelenteniük kell a RATH AG és a pénzügyi felügyeleti hatóság (FMA) felé a RATH AG pénzügyi eszközeivel végzett tranzakcióikat.

A 2016. július 3. óta az igazgatóság tagjai által kötött ügyletek részleteit a következő PDF  dokumentumok tartalmazzák: