RATH Csoport

Adatvédelmi irányelv

Az irányelv hatálya

Az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, a RATH hogyan kezeli a személyes adatokat és hogyan védi az Ön magánéletét. Az adatvédelmi nyilatkozat célja továbbá, hogy e weboldal felhasználóit az adatvédelmi rendeletnek megfelelően tájékoztassa a személyes adatok „RATH” weboldalüzemeltető általi megszerzésének és kezelésének jellegéről, hatóköréről és céljáról. A „RATH“ kifejezés az adatvédelmi nyilatkozat értelmében a Rath AG-t és leányvállalatait jelöli. E nyilatkozat egyformán vonatkozik a RATH által üzemeltetett minden weboldalra, és ezen kívül a RATH valamennyi tevékenységére is alkalmazandó.

A RATH nagyon komolyan veszi az Ön adatainak védelmét, személyes adatait bizalmasan és kizárólag az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

Alapelvek

A RATH a személyes adatok kezelése során betartja az alábbi elveket:

- A személyes adatok kezelése kizárólag bizonyos konkrét célokra és csak jogszerű keretek között valósul meg. Alapvetően csak olyan adatokat kezelünk, amelyek vállalatunk operatív működéséhez szükségesek, és közvetlenül összefüggnek az adatkezelés céljával. Adatkezelésre olyan esetben is sor kerülhet, ha erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az érintett kifejezetten beleegyezett az adatkezelésbe.

- Személyes adatokat nem hozunk harmadik fél tudomására, és nem továbbítunk külföldre, kivéve a jelen adatvédelmi politikában említett eseteket, vagy ha ebbe az érintett előzetesen beleegyezett.

- A RATH törekszik a személyes adatok rendszeres időközönkénti frissítésére, és teljesíti a személyes adatok módosítása iránti kéréseket.

- A RATH megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében.

- Ellenkező jelzés hiányában a személyes adatokat azonosítható formában nem tároljuk a cél eléréséhez szükségesnél vagy a jogszabályban előírtnál hosszabb ideig.

 

 

Kezelt adatkategória, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja és adattárolási időtartamok

Ügyfél- és szállítói törzsadatok

Az adatkezelés célja

1. Szerződéses szolgáltatások

Az Ön személyes adatait termékek és szolgáltatások megvásárlásával vagy értékesítésével kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük annak érdekében, hogy a RATH optimálisan tudja teljesíteni vagy igénybe venni az adott szolgáltatásokat, különösen az alábbiakra vonatkozóan:

   

 • az Ön és a RATH közötti szerződéses jogviszony létrejötte, megvalósítása és teljesítése.
 •  

2. Szolgáltatások nyújtása,

 beleértve az alábbiakat:

   

 • regisztráció a weboldalon, amely hozzáférést biztosít a szolgáltatásokhoz és a közeljövőben tartandó oktatásokra és vásárokra vonatkozó információhoz.
 •  

3. További célok:

Törzsadatait emellett az Ön kifejezett hozzájárulását követően az alábbi célokkal kezeljük:

   

 • Marketing: a RATH az Ön által termék- vagy szolgáltatásvásárlás alkalmával megadott törzsadatait különösen azzal a céllal használhatja, hogy a RATH hasonló szolgáltatásait és ajánlatait ismertető tájékoztatást, reklámot küldjön akár az Ön hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy Ön ezzel szemben nem tiltakozik.
 •  

Címzettkategória

Az adatokat nem adjuk ki, azon esetek kivételével, amikor az adatátadást jogszabály írja elő, vagy ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult. Az érintett adatai a megjelölt célra az alábbi kategóriák számára adhatók át:

   

 • a RATH adatkezelésben illetékes és/vagy adatkezelésért felelős munkatársai;
 •  

 • a vállalatcsoport - akár külföldi székhelyű - társaságai;
 •  

 • a RATH számára szolgáltatást nyújtó vagy tanácsadást végző személyek, társaságok, társulások és irodák (például adótanácsadók, könyvvizsgálók);
 •  

 • olyan személyek, akik jogszabályi rendelkezés vagy másodlagos jog alapján, vagy jogszabály szerint kijelölt szervezetek által hozott rendelkezések alapján rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.
 •  

Adattárolási időtartam

A személyes adatokat csak az adatgyűjtés és -kezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam alatt tároljuk. A személyes adatok tárolása különösen az alábbi szempontoknak megfelelően történik:

 1. a hatályos adatvédelmi rendelkezésekben meghatározott időtartam alatt;
 2. az adatok tárolását előíró rendelkezésekben - másodlagos jogot is beleértve - meghatározott időtartam alatt;
 3. az adatkezelés tulajdonosa jogainak védelméhez szükséges időtartamnak megfelelően, például a szolgáltatás teljesítésével vagy a munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatos esetleges jogviták esetére.

Személy-azonosító adatok Az adatkezelés célja a. Szerződéses szolgáltatás: Az Ön személyes adatait a munkaviszony megkezdésével kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük, különösen az alábbiakra vonatkozóan:

   

 • az Ön és a RATH közötti szerződéses jogviszony létrejötte, megvalósítása és teljesítése.
 •  

b. Jogszabályi kötelezettségek, egészség és biztonság: Az Ön személyes adatait érintő adatkezelés céljai továbbá:

   

 • jogszabályi kötelezettségek, rendelkezések, nemzeti és közösségi jog előírásainak, valamint jogszabály szerint erre jogosult szervezetek által előírt szabályok teljesítése;
 •  

 • a RATH jogainak bírósági eljárásban történő megállapítása, gyakorlása és/vagy védelme;
 •  

 • az Ön szükséges megelőző és kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatainak elvégzése a RATH-nál fennálló munkaviszonyának időtartama alatt;
 •  

 • a munkajogi követelmények teljesítése.
 •  

c. Az ISO 9001:2015 szabvány követelményrendszerének teljesítése: Az Ön személyes törzsadatai és képzési tanúsítványai tárolásának célja:

   

 • az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány követelményeinek teljesítése, különös tekintettel a „Dokumentumok és feljegyzések kezelése” szabványfejezetben foglaltakra.
 •  

d. További célok: Adatait emellett az Ön kifejezett hozzájárulását követően az alábbi célokkal kezeljük:

   

 • Marketing, beleértve a RATH – akár külföldi társaságaitól származó – hirdetéseit, amely mind elektronikus (például a RATH termékeinek reklámozása a RATH weboldalán vagy intranetes felületén), mind hagyományos úton (poszter, plakát) megvalósulhat. A marketing célú adatkezelés csak az Ön hozzájárulása esetén lehetséges.
 •  

Címzettkategória

Az adatokat nem adjuk ki, azon esetek kivételével, amikor az adatátadást jogszabály írja elő, vagy ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult. Az érintett adatai a megjelölt célra az alábbi kategóriák számára adhatók át:

   

 • a RATH adatkezelésben illetékes és/vagy adatkezelésért felelős munkatársai;
 •  

 • a vállalatcsoport – akár külföldi székhelyű – társaságai;
 •  

 • a RATH számára szolgáltatást nyújtó vagy tanácsadást végző személyek, társaságok, társulások és irodák (például adótanácsadók, könyvvizsgálók);
 •  

 • Olyan személyek, akik jogszabályi rendelkezés vagy másodlagos jog alapján, vagy jogszabály szerint kijelölt szervezetek által hozott rendelkezések alapján rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz (például üzemorvos, munkaügyi felügyelő).
 •  

Adattárolási időtartam

A személyes adatokat csak az adatgyűjtés és -kezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam alatt tároljuk. A személyes adatok tárolása különösen az alábbi szempontoknak megfelelően történik:

 1. a hatályos adatvédelmi rendelkezésekben meghatározott időtartam alatt;
 2. az adatok tárolását előíró rendelkezésekben – másodlagos jogot is beleértve – meghatározott időtartam alatt;
 3. az adatkezelés tulajdonosa jogainak védelméhez szükséges időtartamnak megfelelően, például a szolgáltatás teljesítésével vagy a munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatos esetleges jogviták esetére.

Pályázók adatai Az adatkezelés célja 1. Munkaerő-felvételi eljárás: Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat a munkaerő-felvételi eljárás keretében kezeljük. 2. Jogszabályi kötelezettségek:

Az Ön személyes adatait érintő adatkezelés célja továbbá:

   

 •  a RATH jogainak bírósági eljárásban történő megállapítása, gyakorlása és/vagy védelme.
 •  

3. Nyilvántartás Adatait emellett az Ön kifejezett hozzájárulását követően nyilvántartjuk. Címzettkategória

Az adatokat nem adjuk ki, azon esetek kivételével, amikor az adatátadást jogszabály írja elő, vagy ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult. Az érintett adatai a megjelölt célra az alábbi kategóriák számára adhatók át:

   

 • a RATH adatkezelésben illetékes és/vagy adatkezelésért felelős munkatársai (például személyzeti osztály, illetékes részlegvezető és felsővezetők).
 •  

Adattárolási időtartam

A személyes adatokat csak az adatgyűjtés és -kezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam alatt tároljuk. A személyes adatok tárolása különösen az alábbi szempontoknak megfelelően történik:

 1. a hatályos adatvédelmi rendelkezésekben meghatározott időtartam alatt;
 2. az adatok tárolását előíró rendelkezésekben – másodlagos jogot is beleértve – meghatározott időtartam alatt;
 3. az adatkezelés tulajdonosa jogainak védelméhez szükséges időtartamnak megfelelően, például a szolgáltatás teljesítésével vagy a munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatos esetleges jogviták esetére.

Résztvevők adatai Az adatkezelés célja

 1. Rendezvényszervezés Az Ön által szolgáltatott személyes törzsadatok kezelésének célja a rendezvények határidős szervezése és lebonyolítása.
 2. Tájékoztatás küldése további rendezvényekről: A RATH az Ön által a rendezvényre történő jelentkezés alkalmával megadott törzsadatait különösen azzal a céllal használhatja, hogy a RATH hasonló szolgáltatásait és ajánlatait ismertető tájékoztatást küldjön akár az Ön hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy Ön ezzel szemben nem tiltakozik.

Címzettkategória

Az adatokat nem adjuk ki, azon esetek kivételével, amikor az adatátadást jogszabály írja elő, vagy ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult. Az érintett adatai a megjelölt célra az alábbi kategóriák számára adhatók át:

   

 • a RATH adatkezelésben illetékes és/vagy adatkezelésért felelős munkatársai (például személyzeti osztály, illetékes részlegvezető és felsővezetők).
 •  

Adattárolási időtartam

A személyes adatokat csak az adatgyűjtés és -kezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam alatt tároljuk. A személyes adatok tárolása különösen az alábbi szempontoknak megfelelően történik:

 1. a hatályos adatvédelmi rendelkezésekben meghatározott időtartam alatt;
 2. az adatok tárolását előíró rendelkezésekben – másodlagos jogot is beleértve – meghatározott időtartam alatt;
 3. az adatkezelés tulajdonosa jogainak védelméhez szükséges időtartamnak megfelelően, például a szolgáltatás teljesítésével vagy a munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatos esetleges jogviták esetére.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása:  

A RATH adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet az adatkezelési tevékenységekről és a címzettkategóriákról. E nyilvántartásból látható, hogy az adatokat mely személyeknek és szerveknek továbbították.

 

Az Európai Unió külső határait átlépő adattovábbítás

A személyes adatok a fenti célokra az Európai Unión kívüli országokban tevékenykedő harmadik vállalatoknak továbbíthatók. A megfelelő adatvédelmi szintet kötelező érvényű belső adatvédelmi előírások határozzák meg.

 

 

Tájékoztatás a weboldal felhasználói számára

Kapcsolatfelvétel a RATH-tal és az internetes szolgáltató portállal

A weboldal felépítéséből adódóan az oldal meglátogatásakor személyes adat alapvetően nem kerül továbbításra a RATH-nak, kivéve ha Ön az erre szolgáló kapcsolatfelvételi űrlap segítségével vagy e-mailben kéréssel vagy kérdéssel fordul a RATH-hoz, és/vagy a weboldalon ingyenes felhasználói profilt hoz létre annak érdekében, hogy hozzáférjen az árlistákhoz és az aktuális oktatásokra és közeljövőben tartandó vásárokra vonatkozó információhoz.

Ha Ön a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapja segítségével vagy e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor a RATH kizárólag az adott kérés teljesítése vagy kérdés megválaszolása érdekében kezeli az átadott személyes adatokat. A kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a felhasználói profil létrehozásához megadott személyes adatok a nevet, az elérhetőségi adatokat és a megkeresés további adatait tartalmazzák. A velük kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó, például tanácsadói megbeszéléshez az Ön elérhetőségi adatairól és/vagy a felhasználói profil létrehozásához és törléséhez megadandó adatokról. A létrehozott felhasználói profil nyilvánosan nem hozzáférhető. 

Amennyiben az Ön kérdésének megválaszolásához és/vagy felhasználói profiljának létrehozásához szükséges, a RATH fenntartja a jogot az adatok továbbadására a RATH hálózatának partnertársaságai számára. Ha harmadik szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor, akkor a RATH e szolgáltatót információbiztonsági szempontból gondosan választja ki. A teljesség kedvéért rögzítjük, hogy ilyen harmadik szolgáltató nem jogosult arra, hogy az adatokat a RATH-tal kötött megbízástól eltérő módon kezelje. Az Ön személyes adatainak további felhasználására nem kerül sor. A RATH az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulásának hiányában semmilyen esetben nem adja tovább harmadik félnek reklám- vagy marketing célra, sem más formában nem terjeszti ezen adatokat.

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg ez az adattovábbítás céljának eléréséhez szükséges, és amíg ezt jogszabályi rendelkezések előírják. Szintén sor kerül a tárolt személyes adatok törlésére abban az esetben, ha Ön visszavonja az adattároláshoz adott hozzájárulását, vagy ha a felhasználói profil törlésével bíz meg bennünket.

 

Online szolgáltatások (letöltés)

E weboldal használatával Ön online szolgáltatásokat vehet igénybe (például RATH-dokumentumokat tölthet le). Ehhez a RATH-nak szüksége van az Ön elérhetőségi adataira és hozzájárulására annak érdekében, hogy tájékoztassuk a hasonló témájú frissítésekről. Önnek arra is lehetősége van, hogy a szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül kapcsolatba lépjen a RATH-tal, anélkül, hogy hasonló témákról tájékoztatást kapna. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Visszavonás esetén a RATH haladéktalanul törli az Ön által megadott adatokat. A visszavonáshoz az alábbi e-mail-címre küldje el kérését: unsubscribe@rath-group.com

 

Hírlevél

E weboldal használatával Ön feliratkozhat a RATH hírlevelére. Ehhez a RATH-nak szüksége van az Ön elérhetőségi adataira, valamint hozzájárulására, hogy egyetért a hírlevél küldéséhez. A hírlevélre való feliratkozását bármikor megszüntetheti. A feliratkozás visszavonását kérjük az alábbi e-mail-címre küldje: unsubscribe@rath-group.com
Ezt követően a RATH haladéktalanul törli az Ön által a hírlevélküldéssel kapcsolatban megadott adatokat.

 

Jelentkezés rendezvényekre

E weboldal használatával Ön jelentkezhet a RATH rendezvényeire. Ehhez a RATH-nak szüksége van az Ön elérhetőségi adataira. A RATH az Ön által a rendezvényre történő jelentkezés alkalmával megadott törzsadatait különösen azzal a céllal használhatja, hogy a RATH hasonló szolgáltatásait és ajánlatait ismertető tájékoztatást küldjön akár az Ön hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy Ön ezzel szemben nem tiltakozik.

A jelentkezés visszavonása és/vagy tiltakozás esetén az alábbi e-mail-címre küldje el kérését: unsubscribe@rath-group.com

Ezt követően a RATH haladéktalanul törli az Ön által a jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatait.

 

Fotó- és videofelvétel

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a RATH fotó- és filmfelvétellel dokumentálja rendezvényeit, a felvételeket pedig reklám- és marketingcéllal közzéteszi az online és az offline médiában.

 

Külső weboldalakra mutató hivatkozások (linkek)

A RATH weboldala harmadik fél internetes oldalaira mutató linkeket is tartalmaz. A RATH semmilyen kötelezettséget nem vállal az e weboldalról elért más weboldalakra vonatkozóan. Ha Ön a RATH-on kívüli weboldalra látogat, kérjük vegye figyelembe, hogy a külső weboldal független a RATH-tól, és tartalmát nem tudjuk befolyásolni. A nem a RATH-hoz tartozó külső weboldalra mutató hivatkozás azt sem jelenti, hogy a RATH jóváhagyja annak tartalmát vagy használatát, vagy felelősséggel tartozik érte. A RATH-on kívüli külső weboldalak tartalmának felhasználói maguk kötelesek gondoskodni arról, hogy e tartalmak mentesek legyenek a vírusoktól, programférgektől, trójai programoktól és egyéb kártékony elemektől. Nem vállalhatunk garanciát azért, hogy a weboldal vagy az azt üzemeltető szerver mentes a vírusoktól vagy más kártékony elemektől. A RATH szeretné felhívni figyelmét, hogy harmadik fél adatvédelmi nyilatkozata a RATH adatvédelmi nyilatkozatától eltérő rendelkezéseket tartalmazhat.

 

„Sütik” („cookie-k”) használata

A RATH úgynevezett „sütiket” („cookie-kat”, konfigurációs információt tartalmazó kis szövegfájlokat) használ. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a RATH webszerverei küldenek az Ön böngészőjének, miközben Ön a RATH honlapját használja, és ezeket a böngésző az Ön számítógépén tárolja későbbi hozzáférés céljából. A RATH úgynevezett session-cookiekat (más néven ideiglenes sütiket) alkalmaz, amelyek kizárólag addig tárolódnak, amíg Ön a RATH weboldalát használja.

A felhasznált sütik további célja a weboldalhasználat gyakoriságának és az oldal felhasználói számának, valamint az Ön általi használat befejezésének megállapítása. A RATH ekképpen kap információt arról, hogy a felhasználók a weboldal mely területét látogatták meg. E felhasználási adatokból azonban nem következtethetők ki a felhasználó adatai. Az anonimizáltan gyűjtött felhasználási adatokat semmi esetre sem vezetjük össze az Ön személyes adataival, és a statisztikai kiértékelés végeztével haladéktalanul töröljük. A munkamenet lezárultával, amint Ön elhagyta a weboldalt, a sütiket (ideiglenes sütiket) töröljük.

 A legtöbb böngésző alapbeállítás szerint elfogadja a sütiket. Ön azonban letilthatja a sütik tárolását, vagy beállíthatja böngészőjét úgy, hogy figyelmeztesse Önt a sütik mentése előtt. A sütik letiltása esetén a weboldal funkciói korlátozottan működhetnek.

 

Google Analytics

Ez a weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookie-kat”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.  A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik fél részére, amennyiben ezt jogszabály írja elő, vagy az adott harmadik fél a Google megbízásából feldolgozza az információkat.  A Google nem társítja az Ön IP-címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát; azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön valószínűleg nem fogja tudni teljeskörűen kihasználni e weboldal összes funkcióját. E weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak a fentiekben meghatározott módon és célokra történő felhasználásához.

Emellett Ön az alábbi linken letölthető böngésző-kiegészítő (plugin) telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét): tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ön a következő linkre kattintva megakadályozhatja az adatok Google Analytics általi begyűjtését. Egy opt-out süti megakadályozza az Ön adatainak jövőbeni gyűjtését, ha erre a weboldalra látogat: tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics letiltása

A felhasználási feltételekkel és adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html illetve a

https://www.google.de/intl/hu/policies/ oldalon talál.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics rendszerét az „anonymizeIp“ funkcióval bővítettük, hogy garantáljuk az IP-címek anonimizált gyűjtését (ún. IP-maszkolás).

 

Közösségi oldalak beépülő moduljai (social plug-in)  

A RATH weboldalán emellett megtalálható a „Facebook“ (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), a Twitter (1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, USA), a Linkedin (LinkedIn Corporation, North Mathilda Avenue, Sunnyvale, Kalifornien, USA) és a Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland) közösségi oldalak beépülő modulja.

E beépülő modulokat kizárólag az adott szolgáltató működteti. A RATH weboldala az adott szolgáltatáshoz tartozó gombbal jelöli a beépülő modulokat.

A RATH weboldalának felkereséséről szóló információt a rendszer az adott szolgáltatásnak továbbítja. Ha Ön e weboldal használata közben személyes profiljával egyidejűleg az adott szolgáltatásba is be van jelentkezve (például a böngésző egy másik munkamenetében), akkor a szolgáltatás a RATH weboldalának használatát hozzárendelheti az Ön profiljához.

A beépülő modulok segítségével a felhasználók a közösségi hálózatokon (Facebook, Twitter, Linkedin, Xing) az adott weboldalak linkjét megoszthatják vagy posztolhatják, illetve ajánlhatják az azon található tartalmat. Ha Ön e beépülő modulokat aktívan használja - például az adott gomb megnyomásával vagy hozzászólás közzétételével -, akkor a rendszer ezeket az információkat közvetlenül az adott szolgáltatásba továbbítja és ott tárolja.

Ha az ilyen adattovábbítást meg kívánja akadályozni, akkor a RATH weboldalának felkeresése előtt ki kell jelentkeznie az adott szolgáltatáshoz tartozó felhasználói fiókjából. Az adott szolgáltatás által gyűjtött adatok körére és az adatgyűjtés céljára, valamint az Ön adatainak a szolgáltatás általi további kezelésére és felhasználására vonatkozó információkat a konkrét szolgáltatás weboldalán közzétett adatvédelmi tájékoztatóban talál

(https://www.facebook.com/about/privacy/),

(https://twitter.com/privacy?lang=hu),
(https://privacy.xing.com/en),
(https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=hu).
Az említett weboldalakon az adatvédelmi jogaira és a magánszféra védelmét célzó beállítási lehetőségekre vonatkozó további információt is talál.

 

A személyes adatok védelmét célzó biztonsági intézkedések

A RATH erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy garantálja az Ön adatainak biztonságát. Jelentős műszaki és szervezeti óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a tárolt személyes adatokkal kapcsolatos adatvesztést és visszaéléseket, és ezeket az intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és a technológiai fejlődéshez igazítjuk. Ez magában foglalja munkatársaink oktatását is. Kérjük vegye figyelembe, hogy az internet struktúrája miatt előfordulhat, hogy más, a mi felelősségi körünkön kívüli személyek vagy szervezetek nem veszik figyelembe az adatvédelmi szabályokat és az említett biztonsági intézkedéseket. Különösen igaz ez a titkosítás nélkül – akár e-mailben – megosztott adatokra, amelyeket harmadik fél is elolvashat. Ezt a RATH-nak technikailag nem áll módjában befolyásolni. A felhasználó hatáskörébe tartozik, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatokat titkosítás útján vagy egyéb módon megvédje a visszaéléstől.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítése

Mivel jogszabályi változások és a vállalat belső folyamatainak változásai szükségessé tehetik ezen adatvédelmi nyilatkozat kiigazítását, a nyilatkozatot rendszeresen frissítjük, és a https://www.rath-group.com/en/data-protection/ linken bármikor elérhető, lementhető és kinyomtatható.

 

Az Ön jogai

Önt megilleti a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok helyesbítésének, törlésének, az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, a visszavonás és a tiltakozás joga. Személyes adatai visszavonását, az ezekhez való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését és hozzáférhetőségük megszüntetését postai úton vagy e-mailben igényelheti a RATH-tól. Üzenetét a privacy@rath-group.com e-mail-címre vagy a RATH AG, Walfischgasse 14, 1015 Wien postacímen juttathatja el hozzánk. Önt a postaköltségen, illetve az aktuális alapdíjszabás szerinti üzenetküldési költségen felül más költség nem terheli. Ha úgy gondolja, hogy adatainak kezelése nem felel meg az adatvédelmi jog előírásainak, vagy adatvédelmi jogai bármely más módon sérültek, panaszával a felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság Ausztriában az adatvédelmi hivatal.